Ekonomax Företagscenter AB

Magnus Söderlund
Von Bahrs väg 34
754 27
Uppsala

Hitta via karta

Företagsekonomisk rådgivning

Phone:
+46 8 36 71 80
Mobile:
+46 73 255 30 00
Admin type:
Administrationskontor

Services

Löpande bokföring
Bokslut
Årsredovisning
Löneadministration
Fakturering
Leverantörsreskontra
Inkomstdeklaration
Attest
Momsdeklaration
Skatterådgivning
Bolagsbildning

e-conomic customers

0-1 customers

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom ekonomiområdet.

Redovisning En fungerande ekonomistyrning och struktur är vägen till en framgångsrik verksamhet. Vi hjälper dig eller bolaget att skapa enkla rutiner för din bokföring, redovisning och ekonomihantering. Vi arbetar fram de ekonomirutiner som passar just ditt företags situation där styrkan ligger i struktur och bra systemstöd tillsammans med vår proffession. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du vill sköta själv. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och kostnader efter dina behov. Du får hjälp med alla delar av ekonomin. Löpande redovisning inklusive reskontrahantering Fakturering Scanning av leverantörsfakturor Skattedeklarationer Periodisk sammanställning Månadsrapportering Bokslut Årsredovisning Bokslutsrapport Bolagsdeklaration Privat inkomstdeklaration Bolagsregistrering Bolagsändringar Revision Rådgivning

Löneadministration

Våra lönekonsulter hjälper dig med lönehantering och frågor inom löneområdet. Vi kan sköta hela din löneadministration eller bara de delar som innefattar själva lönebearbetningen och där ni själv tar hand om alla underlag som ska med ex reseräkningar och tidrapportering.

Outsourcing - interimskonsult

Vi hanterar din ekonomifunktion så att du kan ägna dig åt kärnverksamheten. För många företag kan det vara billigare och mer effektivt att leja ut sin ekonomihantering till en redovisningskonsult och i stället koncentrera sina egna resurser till de inkomstbringande delen av verksamheten - affärerna. I dag vill allt fler mindre företag satsa på sin kärnverksamhet och ha en flexibel administration. När du outsourcar dina ekonomifunktioner, köper du de ekonomitjänster du behöver och får tillgång till den kompetens du behöver.

Övriga tjänster

E-bokföring, ofta även kallat webbaserad bokföring eller internetbaserad bokföring, erbjuds ofta som en molntjänst. Det betyder att själva e-bokföringsprogrammet ligger på externa servrar som ägs eller hyrs av programleverantören, och inte hos användaren. Det ger bättre säkerhet, enklare uppdateringar och bättre åtkomst (via internet från vilken dator som helst).