Användarvillkor och upphovsrättsinformation

Användning av e-conomics webbplatser, upphovsrättsinformation och varumärken

Genom att använda e-conomics webbplatser accepterar du nedanstående användarvillkor och upphovsrättsinformation.

Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda e-conomics webbplatser, eftersom du då egentligen inte har rätt till det. Även om du först måste ha gått till den här webbplatsen för att få reda på det. Det är lite knöligt, vi vet.

Detta innebär att du och alla andra som använder våra webbplatser är bundna av de villkor och bestämmelser som anges nedan, inklusive alla lagar och bestämmelser av relevans för webbplatserna och för Internet.
 

Definitioner

I det här sammanhanget omfattar termen ”webbplatser” alla e-conomics internetmedier. Det omfattar den här webbplatsen och alla andra internetmedier som e-conomic äger eller tillhandahåller (bloggar, forum, wikin osv.).


Termen ”webbplatser” omfattar inte själva bokföringsprogrammet e-conomic, vilket istället omfattas av särskilda villkor och begränsningar.
 

Upphovsrätt till materialet

e-conomic innehar upphovsrätten © till allt material på e-conomics webbplatser såvida inget annat anges. Materialet får inte användas utan föregående skriftligt meddelande från e-conomic eller tredje parter som har varit inblandade i utformningen av webbplatsen.
 

Villkor och bestämmelser för användningen av e-conomics webbplatser

e-conomic tillhandahåller sina webbplatser för ditt personliga bruk. Du får hämta material från webbplatserna för icke-kommersiellt, personligt bruk under förutsättning att du behåller alla uppgifter om upphovsrätt och andra ägarrättigheter i materialet.

Du har även rätt att citera enstaka rader från e-conomics webbplatser utan specifikt tillstånd. Om du vill göra det måste du tydligt ange att citatet kommer från e-conomic, och du får inte använda citatet ur sitt sammanhang eller på ett sätt som skulle kunna missförstås.

Vi ber dig även att länka till den av e-conomics webbplatser som citatet kommer från, även om detta i sig inte är något villkor för att du ska få använda citatet.

I övrigt får du inte distribuera, ändra, publicera, återanvända, vidarebefordra eller använda innehållet på dessa webbplatser för något offentligt eller kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande från e-conomic. Detta villkor gäller för text, bilder, ljud, grafik, design och logotyper.

Innehåll som du skickar in
Delta gärna i den pågående dialogen på våra olika onlinemedier som bloggar, forum, wikin osv.

Den information som du anslår eller skickar till e-conomic tillhör e-conomic och du får ingen kompensation för den. Detta omfattar alla inlägg, kommentarer, frågor, e-postmeddelanden eller andra data som du skickar in.

e-conomic har rätt att efter eget önskemål använda idéer, kunskaper, metoder eller t.o.m. uppfinningar som ingår i den information som du anslår eller skickar in.

Om du vill att material som du redan har skickat in ska ändras eller tas bort kommer vi med största sannolikhet att uppfylla ditt önskemål. Vi förbehåller oss dock rätten att inte göra det. Mer information om detta finns i vår sekretesspolicy.

Pressmaterial
Innehåll märkt med ”Pressmeddelande” får användas i offentlig kommunikation om du anger informationskällan.

Ändringar i våra webbplatsers innehåll
Innehållet på e-conomics webbplatser ändras eller uppdateras regelbundet utan föregående meddelande. Om du citerar från eller länkar till våra webbplatser bör du vara medveten om att det innehåll som du citerar eller länkar till kan komma att ändras i framtiden.

Länkar till tredje parters webbplatser
Vi länkar till tredje parters webbplatser när vi anser det relevant. e-conomic kan naturligtvis inte hållas ansvariga för tredje parters webbplatser eller innehållet på dessa. Respektera därför alltid användningsvillkoren och upphovsrättsinformationen som ägaren till tredje partens webbplats tillhandahåller.

Att e-conomic länkar till tredje parters webbplatser betyder inte automatiskt att vi rekommenderar dessa webbplatser eller innehållet eller produkterna på dem.
 

Begränsat ansvar

e-conomics webbplatser och innehållet på dem tillhandahålls som en tjänst till dig, för ditt personliga bruk. Allting på webbplatserna tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan någon form av garanti, varken uttrycklig eller underförstådd.

e-conomic kan inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada eller förlust eller följdskada som har uppstått genom åtkomst till eller användning av webbplatserna.

e-conomic påtar sig likaledes inget ansvar för och kan inte göras skadeståndsskyldiga för några skador på eller virus som kan drabba datorutrustning eller annan egendom och som har uppstått genom åtkomst till eller användning av dessa webbplatser eller överföringen av material, data, text, bilder eller ljud från dessa webbplatser, eller som har sitt ursprung i dessa webbplatser.


Ändringar och uppdateringar
e-conomic kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor och upphovsrättsinformationen.