Ansluter...
Du har anmält dig med följande e-postadress: $email

Bättre sökfunktion och summering av betalningsfiler

16:e maj 2012

Serviceuppdatering 60 innehåller en förbättring av sökfunktionen i e-conomic, du får även en summering av dina leverantörsbetalningar vid filexport till bank.

Dessutom har vi gjort ett flertal felkorrigeringar där blandat annat en bugg som ställde till det vid SIE-export har korrigerats och ytterligare en korrigering som gör att alla rapporter nu visas korrekt i alla webbläsare.

Summering av betalningar i Leverantörsbetalningsfilen

Vid export av Leverantörsbetalningsfiler till bank, visas nu summeringen av alla betalningar direkt i dialogfönstret när du exporterar betalningarna. Detta ger bättre överblick över innehållet i filen som ska skickas till banken.
Filbetalning med sumering
I dialogfönster vid filexport summeras nu beloppet för betalningarna.

Förbättrad och förfinad sökfunktion

Nu går det att använda asterixer (*) vid sökningar som börjar eller slutar på en viss bokstav eller bokstavskombination.

Till exempel: Om '*ab' skrivs in i sökfältet, visas alla resultat som slutar med "ab" i sökresultatet.

Den här funktionen gör det möjligt att göra mer specificerade sökningar och få fram mer förfinade resultat.

Om söktext anges utan asterisker, t.ex. 'cd' listar systemet alla poster som innehåller söktexten, oavsett var söktexten förekommer i namnet.

Finns du på facebook eller är du certifierad av SRF?

Nu kan alla administratörer lägga till länkar till sina Facebook-, Twitter- eller LikedInsidor. Länkarna kommer att visas på e-conomics webbplats i 'Revisorslistan'.

Det gör att dina nuvarande, eller potetiella kunder lättare kan följa dig på Facebook eller Twitter.

Dessutom kan du ange om du är certifierad av SRF eller FAR eller har SFK Certifiering under 'Certifiering' på din Administratörsflik. Även certifieringen kommer att synas i revisorslistan.

SIE-bugg nu uppdaterad

Nu har buggen som gjorde att SIE exporten med urvalet 'Inkludera tomma konton' blandade ihop resultat- och balanskonton, korrigeras.

Det innebär att de in- och utgående balanserna nu hanteras korrekt vid en export av SIE-filer.

Felkorrigeringar

Detta är de viktigaste felkorrigeringarna i Serviceuppdatering nr. 60


Grundmodulen: Vid minskning av webbläsarfönstret delades ibland datumet upp på flera rader. Nu visas datumet alltid på samma rad oavsett storlek på webbläsarfönstret.

Grundmodulen: PDF-rapporter tog i vissa fall bort delar av rapporten, eller infogade radbrytningar på fel ställen. Detta har nu korrigerats.

Grundmodulen:Tidigare när csv- filer importerades hände det alla all data hamnade i samma kolumn. Efter uppdateringen registreras all data i rätt kolumner.

Lager och Inköp: Det går inte längre att registrera negativa inleveranser.

Lager och Inköp: Ett felmeddelande när artiklar med serie- eller batchnummer bokfördes eller raderades som tidigare visades tidigare på danska, visas nu på rätt språk.

Dimension/ Avdelningar: Tidigare gick det inte att lägga till en ny fördelningsnyckel genom att klicka på 'Ny fördelningsnyckel' eftersom nya avdelningar lades till istället. Nu går det att lägga upp fördelningsnycklar.

Administratörsmodulen: I Adminstratörsfliken > Webbplatsinformation har administratörer kunnat lägga till bildfiler genom att använda sig av image tags (<img>). Det har inneburit att mycket stora filer har kunnat laddats upp, vilket kan sakta ner hastigheten på hemsidan. Därför är dessa taggar inte längre tillåtna.

Relaterade sidor

×

Känner du någon

som du tror kan ha användning av denna sida?

×

Fel

Ledsen, systemet har försökt att skicka detta meddelande flera gånger på kort tid. Vänta en liten stund och försök igen.

Stäng detta fönster