Periodisering

Periodisering med valfria perioder och månadsvisa frisläpp

Med tilläggsmodulen Periodisering får du överblick över dina förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Du periodiserar enkelt av samtliga aktiverade kostnader och intäkter i ett moment. När du vill periodisera en kostnad eller intäkt anger du vilket balanskonto som skall användas i rutan aktiveras - i samband med att du gör det får du möjlighet att ange från vilket datum och till vilket datum som kostnaden eller intäkten skall periodiseras.

Genom att använda tilläggsmodulen Periodisering får du en bättre överblick av din verksamhets ekonomi. På så sätt kan du också bättre kontrollera att din verksamhet håller rätt kurs.

Kom igång direkt  - se hur du aktiverar Periodisering i ditt e-conomic avtal

 

Fördelar

Genom att fördela dina utgifter och intäkter över hela året får du en bättre överblick av din verksamhets ekonomi. Det innebär:

  •     Att du och din redovisningskonsult smidigt kan följa hur verksamheten presterar
  •     Att du snabbt kan upptäcka avvikelser från budget
  •     Att förutbetalda kostnader ständigt blir avstämda

Så fungerar det

När du mottagit en faktura på ex. ett abonnemang, försäkring eller en hyra, lägger du fakturan i balansrapporten och betalar beloppet på förfallodatumet. När den perioden som fakturan vidrör inträffar, flyttar du beloppet från balansrapporten till resultatuppgörelsen. På så sätt kan du periodisera intäkter även om du skickat ut fakturan tidigare.

 

Har du fler frågor?

Undrar du något annat så är du välkommen att kontakta oss på info@e-conomic.se eller på telefon 0470-706290 alla vardagar mellan 10:00-15:00.

Gå in här och få en prisöversikt av samtliga avtal och resterande tilläggsmoduler hos e-conomic.

Kom igång redan idag

Prova e-conomic gratis i 30 dagar, få tillgång till samtliga funktioner och skriv din första faktura på 5 minuter.

PRova gratis