Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Verifikation – Vad är en verifikation?

En verifikation är underlag för poster i bokföringen

e-conomic är ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmet gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

Verifikationer är underlag

När bokföring görs ska det finnas underlag för alla affärshändelser. Dessa underlag kallas för verifikationer och kan vara en faktura, kvitto eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation. En verifikation kan också vara en justering i bokföringen när en bokföringspost behöver justeras eller rättas.

Enligt lag ska alla verifikationer sparas i sju år i vanlig läsbar form, som mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel eller som kan läsas eller avlyssnas med hjälp av andra medier.

Vad ska en verifikation innehålla?

En verifikation ska alltid utformas på ett varaktigt sätt för att underlätta hanteringen. Därför finns det också lagbestämmelser om vad en verifikation ska innehålla. Dessa bestämmelser är:

  • datum när verifikationen sammanställdes
  • datum då affärshändelsen inträffade
  • en kort beskrivning av vad affärshändelsen avser
  • hela beloppet och specificering av momsbeloppet
  • med vem eller vilket företag som transaktionen avser
  • hänsvisning till andra underlag som förvaras separat, om sådana finns.

Verifikationerna ska ordnas efter datum och även numreras för att underlätta bokföringen. Numren ska följa en löpande nummerserie som inte får brytas under året.

Verifikation på engelska

verification

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.