Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Verifieringskedja – Vad är en verifieringskedja?

En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda poster

I e-conomic bokföringsprogram registrerar du enkelt nya verifikationer. Prova en gratis demoversion i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

Verifieringskedjor underlättar bokföringen

En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda poster. De används för att kunna följa en post från första gången en post bokförs till huvudbok och årsbokslut och även det omvända, från årsbokslut och huvudbok tillbaka till den grundläggande bokföringen.

En verifieringskedja kan antingen vara en serie av papper eller elektroniska dokument som innehåller en historia av transaktioner. En verifieringskedja gör det möjligt för en revisor att spåra finansiell data i redovisningen till källdokumentet, vilket kan vara en faktura, ett bankutdrag eller liknande.

En verifieringskedja underlättar granskning av räkenskaper

Att identifiera verifieringskedjan kan vara nödvändigt för att ta reda på om transaktioner genomförts sanningsenligt, eller om försök har gjorts för att av någon anledning manipulera det finansiella resultatet i företaget.

Identifieringen av verifieringskedjan är en process som gör det lättare att säkerställa att transaktioner sker smidigt och enligt god redovisningssed och med möjligheten att rätta till och upptäcka fel med minsta möjliga åtgärder.

Verifieringskedja på engelska

audit trail

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.