Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Taxering - Vad är taxering?

Taxering är en värdering av värdet på olika ägodelar. Taxeringen är grundlaget för taxeringsvärdet som avgör hur hög skatt man ska betala på just nämnda ägodelar.

e-conomic bokföringsprogram är alltid uppdaterat med de senaste reglerna och satserna från Skatteverket. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

I Sverige är majoriteten av alla skatteskyldiga. Äger man en fastighet, ska värdet på denna uppges i skattedeklarationen. Skatteverket bestämmer sedan fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet Skatteverket tar fram ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde, två år före fastighetstaxeringen. Marknadsvärde är det samma som det pris man skulle få för bostaden på en allmän marknad.

Lagen om taxering

Lagen skriver följande om årlig taxering:

§ Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.


§ Skattemyndigheten skall varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november på grundval av de uppgifter som lämnats enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap. Lag (2001:1231).

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.