Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Sysselsatt kapital – Vad är sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är den del av ett företags tillgångar som har lånats ut eller som lånats ut av andra långivare som exempelvis en bank

Med e-conomic bokföringsprogram kan du enkelt utforma nyckeltalsrapporter. Prova en gratis demoversion i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

Sysselsatt kapital är en del av ett företags tillgångar

Sysselsatt kapital är den delen av företagets tillgångar som antingen lånats ut av företagets ägare eller som har lånats ut av långivare som exempelvis banker.

Företagets ägare får ersättning för detta i och med utdelning. Andra långivare så som banker och finansinstitut får istället ersättning genom ränta.

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar, det vill säga balansomslutningen, minus räntefria skulder. Det innebär att det sysselsatta kapitalet är den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.

Exempel på ej räntebärande skulder, som inte ingår i sysselsatt kapital, är uppskjuten skatteskuld eller räntefri kredit från leverantörer.

Så beräknas sysselsatt kapital

Formeln som används för att beräkna sysselsatt kapital ser ut som följande:

Totala tillgångar - Räntefria skulder = Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital på engelska

return on capital employed

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.