Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Successiv vinstavräkning – Vad är successiv vinstavräkning?

Successiv vinstavräkning är att redovisa pågående arbeten som upplupna intäkter

e-conomic bokföringsprogram tillämpar dubbel bokföring som omfattar debet och kredit. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik

Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik som innebär att redovisa pågående arbeten som upplupna intäkter istället för att redovisa dem när hela arbetet är färdigställt.

För ett företag som arbetar med uppdrag där fakturering sker per timme (oavsett fast pris eller löpande räkning) betyder det att varje timme som utförts inom projektet eller uppdraget redovisas som en intäkt. Vid fakturering avräknas den redan intäktsförda tiden.

På motsvarande sätt som intäktsavräkning, kan upplupna kostnader kostnadsföras omedelbart som de uppstår för att sedan avräknas vid faktuering.

När är successiv vinstavräkning särskilt lämpligt?

Successiv vinstavräkning är särskilt lämpligt för företag som fakturerar långt efter att arbeten genomförs. Fördelen är att intäkterna redovisas enligt beläggningsgraden på arbetsstyrkan.

Om exempelvis ett projekt eller ett uppdrag blir långsträckt i tid och fakturering endast sker efter helt slutfört arbete kan successiv vinstavräkning göra det enklare att jämföra företagets resultat från en period till en annan.

När bör successiv vinsträkning inte tillämpas?

För företag och organisationer som utför korta uppdrag där fakturering sker i anslutning till uppdragets avslutande, eller fakturerar månadsvis på löpande räkning innebär inte successiv vinstavräkning några uppenbara fördelar.

Successiv vinstavräkning på engelska

percentage-of-completion method

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.