Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Sociala avgifter – Vad är sociala avgifter?

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade och avtalade avgifter som används för att finansiera socialförsäkringssystemet

e-conomic bokföringsprogram är ett optimalt bokföringsprogram för dig som driver näringsverksamhet. Prova programmet gratis i 30 dagar och du får ett komplett program med bokföring, fakturering och rapportering.

Sociala avgifter finansierar socialförsäkringar

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade respektive avtalade avgifter som används för att finansiera systemen för social trygghet, det vill säga olika former av socialförsäkringar. Socialförsäkringsystem omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård, men utformning och storlek på dessa varierar mellan länder.

Lagstadgade sociala avgifter

En arbetsgivare betalar sociala avgifter för varje anställd, främst genom så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare betalar själv in de sociala avgifterna i form av egenavgifter.

Skatteverket använder begreppet socialavgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Socialavgifterna består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

I Sverige finns bestämmelser om de lagstiftade sociala avgifterna i socialavgiftslagen (2000:980). I vissa fall betalar man särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.

Avtalade sociala avgifter

Den största delen av de sociala avgifterna en arbetsgivare betalar är lagstadgad, men för företag som har anställda som är anslutna till ett kollektivavtal tillkommer ytterligare sociala avgifter i form av bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Beroende på vilket kollektivavtal de anställda omfattas av varierar de avtalade sociala avgifterna. De avtalade sociala avgifterna går bland annat till försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Från mitten av 1990-talet har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna legat på ungefär samma nivå, medan de avtalade sociala avgifterna har ökat.

Sociala avgifter på engelska

social security contributions

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.