Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

SIE-format – Vad är SIE-format?

SIE-format är ett filformat som används för att utbyta data mellan olika program

I e-conomic kan du enkelt importera och exportera SIE-filer. Med e-conomic får du ett komplett, webbaserat bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering.

Överföring av data med SIE

SIE står för Standard Import och Export och är ett svenskt, standardiserat filformat för överföring av ekonomisk data mellan olika programvaror. Filstandarden förenklar flyttning av redovisningsdata mellan exempelvis olika redovisnings-, deklarations-, löne- och analysprogram, även om programmen kommer från olika leverantörer. Det är intresseföreningen SIE-gruppen som är ansvarig för utveckling och administration av SIE-standarden.

Användningsområde för SIE

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i en och samma dator, men även för att skicka data mellan företag eller mellan en företagare och en revisor. Med hjälp av SIE-filer är det möjligt att flytta över bokföringsdata (verifikat) som har bokförts i ett program till ett annat program. Däremot följer inte kund- eller leverantörsreskontra eller andra typer av register med i överföringen. Vid byte av bokföringsprogram används SIE4.

Olika typer av filformatet

Det finns fem varianter av SIE som innehåller olika mycket information och som är utformade för lite olika ändåmål. Det gemensamma för samtliga är att de överför redovisningsdata till eller från olika program.

De fyra varianterna av filformatet är följande:

  • Typ 1 (SIE1): årssaldon. Filformatet innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. Detta SIE-format är avsett främst för överföring till skatteprogram.
  • Typ 2 (SIE2): periodsaldon, innehåller förutom samtliga basuppgifter från typ 1 även månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.
  • Typ 3 (SIE3): objektsaldon. Filformatet är identiskt med typ 2, men saldon finns dessutom på objektnivå, till exempel kostnadsställen och projekt.
  • Typ 4 (SIE4): transaktioner. Typ 4 är uppdelad i två undertyper. En för export av transaktioner från redovisningsprogram och en för import av transaktioner till redovisningsprogram.

SIE-filens uppbyggnad

Samtliga fyra varianter av filformaten är uppbyggda genom olika poster som lagras i läsbart textformat. Det finns noggrant beskrivet hur alla SIE-filer ska se ut, bland annat vilka poster som är obligatoriska och vilka decimalavgränsare som får användas vid överföringar. SIE-formatets standard samordnas med BAS-kontoplanen och Skatteverkets SRU-koder.

SIE-format på engelska

SIE format; SIE standard

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.