Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Schablonbelopp – Vad är ett schablonbelopp?

Ett schablonbelopp är ett förutbestämt belopp som används vid värdering av objekt som inte är individuellt bedömt

Med e-conomic bokföringsprogram får du tillgång till alla de funktioner små och medelstora företag behöver.

Schablonbelopp används vid försäkringar

Schablonbelopp är vanligt att använda när en skadeersättning ska betalas ut av ett försäkringsbolag. Då dras schablonbeloppet från den ersättning som ska betalas ut. 

Schablonbelopp används även vid avskrivningar av försäkringsbolag. När försäkringsvärdet av ett försäkrat objekt sätts ner mot till nuvärde eller inköpsvärde avskrivs det då med ett förutbestämt belopp. 

Schablonbelopp i bokföringssammanhang

I bokföringen används schablonbelopp bland annat vid traktamenten och kostnadsersättningar då specifika belopp utbetalas för att ersätta arbetsrelaterade privata utgifter, så som milersättningar eller luncher.

Schablonbelopp på engelska

flat rate

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.