Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Rörelsemarginal – Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen visar hur stor del av företagets vinst som blir kvar till räntor, skatt och vinst efter att kostnaderna täckts

Med e-conomic bokföringsprogram kan du enkelt utforma nyckeltalsrapporter. Prova programmet gratis i 30 dagar och dra nytta av alla funktioner direkt.

Rörelsemarginalen är ett finansiellt nyckeltal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som anger hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats. Rörelsemarginalen räknas ut med hjälp av rörelseresultatet vilket är lika med rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna. Rörelseresultatet är med andra ord resultatet av verksamheten, dock utan att de finansiella posterna som till exempel skuldräntor, dragits av. Rörelsemarginalen anges i procent och det gäller att ju högre marginal, desto mer välmående är företaget. Om rörelsemarginalen ökar innebär det att det blir en större andel kvar av varje intjänad krona från försäljningen.

När används nyckeltalet rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen används bland annat för att följa företagets utveckling och för att jämföra företag i samma bransch. Eftersom rörelsemarginalen är oberoende av hur företaget finansierats är nyckeltalet mest lämpligt för lönsamhetsjämförelser mellan likartade företag i samma bransch men som skiljer sig åt finansiellt och har olika skatterättslig hemvist.

Så räknas rörelsemarginalen fram

Följande formel används för att räkna fram rörelsemarginalen:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

rorelsemarginal.png

Nyckeltalet anges i procent och kan analyseras enligt följande exempel. Ett företag har en rörelsemarginal på 14 %. Det betyder att företaget tjänar 0,14 kronor (före räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

Hur kan företagets rörelsemarginal förbättras?

Om ett företag vill förbättra sin rörelsemarginal gäller det att det ökar sina intäkter genom att exempelvis ta ut högre priser. Rörelsemarginalen kan även ökas genom att företaget minskar sina kostnader och avskrivningar, exempelvis genom att det säljer mer av de produkter som innebär lägst kostnader.

Rörelsemarginal på engelska

operating margin

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.