Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Reklamskatt – Vad är reklamskatt?

Reklamskatt är en punktskatt på annonser och reklam

e-conomic bokföringsprogram är alltid uppdaterat med de senaste reglerna och satserna från Skatteverket. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

Skatt på annonser och reklam

Reklam är ett meddelande som används i kommersiellt syfte, det vill säga i syfte att sälja en vara eller tjänst. Reklamskatt är en punktskatt som ska betalas på annonser och reklam som offentliggörs inom Sverige. I reklamskattelagen, eller lagen om skatt på annonser och reklam (1972:266), finns bestämmelser om när reklamskatt ska betalas.

Skattesatser för reklamskatt

För annonser i en allmän nyhetstidning, periodisk publikation, är skattesatsen 3 procent av beskattningsvärdet och i övriga fall 8 procent av beskattningsvärdet. Det betyder att om en annonstidning följer med den allmänna nyhetstidningen är skattesatsen 3 procent och om en annonstidning delas ut separat ska 8 procent betalas i reklamskatt. Skattesatsen är dock 8 procent för annonser i annonsblad, katalog eller program även om publikationen är periodisk. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen.

Undantag från reklamskatt

Annonsering på tv-reklam, radioreklam och Internet omfattas inte av reklamskattelagen. Dessutom har tidningar och tidskrifter ett grundavdrag på 50 miljoner per år vilket innebär att många mindre tidningar och tidskrifter inte behöver betala reklamskatt.

Reklamskatt ska redovisas i en deklaration

Den som är skyldig att betala reklamskatt ska registreras som skattskyldig för reklamskatt hos Skatteverket senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas. Den skattskyldige ska periodvis redovisa reklamskatten i en deklaration för reklamskatt som skickas ut av Skatteverket cirka tre veckor före dagen då deklarationen ska vara inlämnad.

Reklamskatt på engelska

advertising tax

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.