Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Referensränta – Vad är referensränta?

Referensränta är en räntesats som Riksbanken fastställer

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

Referensräntan fastställs en gång per halvår

Referensräntan är en officiell räntesats som fastställs varje halvår av Riksbanken. Det betyder att referensräntan bestäms och därmed även kan ändras den 1 januari och den 1 juli varje år. Referensräntan styrs av reporäntan som även den bestäms av Riksbanken. Referensräntan motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår. Om det behövs avrundas talet uppåt till närmast halva procentenhet. I motsats till en del andra räntor har referensräntan inget penningpolitiskt syfte, utan används i stället för att beräkna andra räntor.

Andra räntor baseras på referensräntan

Många räntor vi stöter på i samhället utgår från Riksbankens referensränta. Dröjsmålsränta vid försenad betalning är ett sådant exempel. Enligt räntelagen ska dröjsmålsräntan, om inget annat avtalats, uppgå till referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan styr även huvudparten av kreditgivares, till exempel bankers, inlåningsräntor och utlåningsräntor.

Referensränta i lagtexten

Före 1 juli 2002 ersatte referensräntan det så kallade diskontot som fram tills dess varit Riksbankens officiella räntesats. Enligt räntelagen (1975:635), 9 §, gäller att “Referensräntan enligt denna lag fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall motsvara den ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet. Lag (2002:352).

Referensränta på engelska

reference rate

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.