Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Redovisningsbyrå – Vad är en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå hjälper företag med redovisningstjänster

Din redovisningskonsult och revisor har gratis åtkomst till din bokföring i e-conomic. Prova e-conomic gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet med en gång.

Redovisning och bokföring

Redovisning syftar till att dokumentera och organisera ett företags ekonomiska information för att göra den tillgänglig för företagets interna och externa intressenter. Redovisning är ett mer omfattande begrepp än bokföring som förutom att innefatta den löpande bokföringen bland annat även innebär bokslut, årsredovisning och deklarationer.

En redovisningskonsult arbetar på en redovisningsbyrå

En redovisningskonsult erbjuder företag hjälp och rådgivning med olika typer av redovisningstjänster. En del blandar ihop begreppen redovisningskonsult och revisor som faktiskt är två olika yrkesroller. En redovisningskonsult arbetar som ett företags rådgivare och har ett betydligt vidare arbetsområde och än en revisor. En revisors uppgift är att granska ett redan utfört arbete. En redovisningskonsult kan starta och driva en egen redovisningsbyrå eller vara anställd på en redovisningsbyrå.

Aktoriserad redovisningskonsult

Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) lanserades 2006 och erhålls av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. En auktoriserad redovisningskonsult genomför en kvalitetskontroll vart sjätte år och genomgår löpande vidareutbildning.

God redovisningssed på redovisningsbyrån

Arbetet på redovisningsbyrån ska följa god redovisningssed vilket innebär att det ska utföras i enlighet med god praxis och enligt de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som finns. Redovisningskonsulten ska arbeta enligt bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Redovisningsbyrå på engelska

accounting office; accounting firm

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.