Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Pensionsgrundande inkomst – Vad är pensionsgrundande inkomst?

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är den inkomst som kommer ligga till grund för din framtida pension. Uppgifterna hämtas från uppgifter i din deklaration

Med e-conomic bokföringsprogram kan du bokföra, fakturera och rapportera. Dessutom är supporten gratis och din redovisningskonsult kan få tillgång till ditt konto helt utan extra kostnad.

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI)?

Varje år beslutar Skatteverket om den pensionsgrundande inkomsten (PGI). De hämtar uppgifterna från inkomstdeklarationen, som då ligger till grund för PGI. Den allmänna pensionsavgiften är sju procent av inkomsten. Därför dras den avgiften bort när den pensionsgrundande inkomsten beräknas. 

Har du haft inkomster från utlandet som inte beskattas i Sverige, och samtidigt omfattas av svensk socialförsäkring, bestäms PGI av de kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar. Skatteverket skickar vidare uppgifterna om PGI till Pensionsmyndigheten. Uppgifterna ligger sedan till grund för den framtida pensionen.

Vilka inkomster ligger till grund för pensionen?

PGI grundas på inkomster från allt arbete, både som anställd och som egenföretagare. Om du har arbetat efter att du fyllt 65 beräknas även dessa inkomster, men inte om du har gått i pension. PGI beräknas på:

  • lön
  • lön från tillfälliga arbeten
  • arvoden för nämnder, styrelser, föreningar och liknande
  • förmåner som är skattepliktiga som exempelvis fri bostad och fri bil.

Dessutom beräknas PGI på ersättningar för utebliven inkomst så som föräldrapenning, sjukpenning och aktivitets- och sjukdomsersättning som är relaterad till inkomsten samt arbetslöshetsersättning.

Har du inkomster från aktivt bedriven näringsverksamhet räknas även det som pensionsgrundande.

Undantag vid pensionsgrundande inkomst

Inkomster under 1000 kronor, kapitalinkomster så som räntor och vinst vid aktieförsäljning, pensionsinkomster samt socialbidrag är inte pensionsgrundande.

Pensionsgrundande inkomst på engelska 

pensionable income

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.