Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

P/E-tal – Vad är ett P/E-tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som används vid aktievärdering och indikerar om börskursen är hög eller låg i förhållande till företagets vinstnivå

I e-conomic bokföringsprogram kan din redovisningskonsult få tillgång till hela eller delar av din bokföring. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

P/E-talet är ett nyckeltal

P/E-talet har fått sitt namn från engelskans price/earnings och tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal. Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt (P/E). 

Måttet anger hur pass högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och gör att jämförelse mellan aktier kan avgöra storleken på ett företag. P/E-talet är särskilt användbart vid värdering av företag inom samma bransch och som har liknande tillväxtutsikter och därmed jämförbara resultatsiffror. 

Så beräknas P/E-tal

P/E beräknas som beskrivet genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Om vi antar att en aktie kostar femtio kronor och vinst per aktie efter skatt är 5 kronor får vi då 50/5=10. P/E-talet är alltså 10. Vi kan då säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år.

P/E-tal på engelska

price-earnings ratio

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.