Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Omsättningstillgång – Vad är en omsättningstillgång?

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel

e-conomic bokföringsprogram är ett komplett, molnbaserat bokföringsprogram. I vår e-copedia får du hjälp med att bokföra tillgångar.

Omsättningstillgångar ska säljas eller förbrukas

Tillgångar delas upp i två typer; anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar benämns ofta som “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden som kan förbrukas på kort tid.

Det är omsättningstillgångarna som används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten. I privatekonomiska sammanhang menas med omsättningstillgångar exempelvis de pengar som finns på banken och som inte är låsta i långfristiga investeringar.

Olika typer av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna delas in i olika typer, så som:

  • lagerförda artiklar
  • fordringar på kunder & leverantörer
  • fordringar på anställda, myndigheter med flera
  • förutbetalda kostnader
  • placeringar med kort löptid
  • likvida medel (pengar) i olika former.

Bokföring av omsättningstillgångar

Samtliga omsättningstillgångar redovisas i balansräkningen. De delas ibland upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Omsättningstillgångar I syftar främst till likvida medel och kundfordringar, medan omsättningstillgångar II syftar till varulager. Samtliga tillgångar bokförs i debet.

Omsättningstillgångar på engelska

current assets

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.