Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Netto – Vad innebär netto?

Netto är ett belopp eller annan summa efter avdrag

e-conomic är ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmet gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

Ordet netto som begrepp

Netto är en term som används för att beskriva ett belopp, en vikt eller liknande efter avdrag. Motsatsen till netto är brutto som innebär ett värde innan avdrag. Netto och brutto används oftast i handels- och ekonomisammanhang.

I ekonomisammanhang kan begreppet syfta på ett belopp som exempelvis löner och intäkter medan i handelssammanhang menas exempelvis vikten av en vara, så som vikten av innehållet i en konservburk.

Termerna netto och brutto härstammar från latinet

Båda orden har sitt ursprung i latinet. Netto härstammar från latinets nitidus, som betyder "skinande" eller "vacker". I italienskan används ordet netto, vilket betyder "ren". Även ordet brutto kommer från latinets brutus, vilket kan betyda "tung", "dum" eller "klumpig". Ordet blev till brutto i italienskan vilket används i betydelsen "rå" eller "smutsig".

Nettolön

Eftersom netto betyder efter avdrag betyder nettolön den lön som fås ut efter att anställningsskatten, alltså a-skatten, har dragits av. A-skatten är den skatt som dras av lönen för att arbetsgivaren ska kunna betala sociala avgifter.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen är en del av resultaträkningen. Den visar en verksamhets intäkter (rörelsens intäkter) från försäljningen av varor och tjänster. Här ska varuskatter men inte moms ingå. Till nettoomsättningen räknas inte övriga rörelseintäkter så som hyror och licensavgifter som inte kommer direkt från huvudverksamheten.

Nettoomsättningen används även för att räkna ut rörelseresultatet, där formeln ser ut som följande:

Nettoomsättning - Totala kostnader för sålda varor = Rörelseresultat

alternativt

Nettoomsättning + Lagerförändring - Totala kostnader för tillverkade varor = Rörelseresultat

Netto på engelska

net

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.