Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen omfattar regler vid olika anställningsformer samt uppsägningstid.

Med e-conomic bokföringsprogram kan du enkelt klara av all din fakturering. Vi visar dig hur du skapar din första faktura.

Lagen om anställningsskydd (1982:80), brukar förkortas som LAS och förkortningen används även i folkmun. LAS är den lag i Sverige som skyddar arbetstagare vid uppsägning.

Anställningsformer

I LAS finns regler bland annat om provanställning och anställningsformen visstidsanställning. LAS gäller för alla arbetstagare, med några undantag, bland annat för dem i en företagsledande position. Man brukar säga att huvudregeln inom LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare, det som kallas en fast anställning.

Lagen reglerar bland annat tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider, hur man meddelar uppsägningar och när en uppsägning räknas som giltig. Arbetsgivare är skyldiga att följa lagen, dock kan den inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. Vid uppsägning kan turoordningen åsidosättas om det finns avtal med den lokala arbetstagarorganisationen. Turordningen går ut på att de anställda rangordnas efter anställningstid. Det betyder att den som är sist anställd är först ut vid uppsägningar.

Regler vid uppsägning

När en uppsägning från arbetsgivarens sida sker måste den ha en skälig grund. Vad som anses vara skäligt kan delas in i två slag: arbetsbrist eller personliga själ. Oavsett grund för uppsägning är arbetsgivaren tvungen att pröva möjligheten att omplacera den anställda. Arbetsgivaren ska överväga alla möjligheter som finns för att undvika uppsägning av arbetsbrist. Om arbetsgivaren är tvungen att säga upp på grund av arbetsbrist, gäller en turordning om vem som ska avskedas först om det inte finns ett kollektivavtal.

Det är vanligt att facket och arbetsgivaren har förhandlat fram avtal om en turordning som ersätter reglerna om LAS.

Uppsägningstid

Enligt LAS är uppsägningstiden en månad, dock ger många kollektivavtal längre uppsägningstider.

riksdagens hemsida kan du läsa om LAS i sin helhet.

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.