Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

LIFO – Vad är LIFO?

LIFO är en lagervärderingsprincip som innebär att de varor som köpts in sist ska säljas först

Med e-conomic bokföringsprogram i molnet kan du hantera dina lager med vår tilläggsmodul Lager och inköp. Läs mer om hur du kommer i gång på vår hjälpsida e-copedia.

LIFO – Last in first out

LIFO står för last in first out och är en lagervärderingsprincip. Principen på svenska kallas för sist in, först ut-principen, och innebär alltså att de varor som tillverkad eller köps sist förbrukas eller säljs först. 

LIFO är generellt en ovanlig lagervärderingsprincip i Sverige. Dock används den ofta vid nedskärningar i företag där personal blir tvungen att gå. I de fall kan LIFO kallas för anciennitetsprincipen.

Andra lagervärderingsprinciper

FIFO-principen innebär att produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först. Därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut även är de som senast blev inköpta.

Om det är svårt att tillämpa FIFO-metoden kan en vägd genomsnittsberäkning användas istället, under förutsättning att den kan antas leda till ett resultat som nära överensstämmer med vad FIFO-metoden skulle ge. Det vägda genomsnittet beräknas genom att det ingående lagret summeras med årets inköp och därefter divideras detta belopp med antalet inköp. Det ger en genomsnittlig kostnad för de varor ett företag har att sälja som färdiga varor.

LIFO på engelska

LIFO

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.