Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Kreditfaktura – Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura skickas från företag till kund för att korrigera en felaktig, ursprunglig faktura

Det är möjligt att använda en fakturamall i e-conomic eller skräddarsy din helt egen. Vårt hjälplexikon e-copedia visar dig hur du skapar en faktura.

Kreditfakturor används vid rättelser av felaktiga faktureringar

En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas omvänd faktura, minusfaktura eller kreditnota. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

Kreditfakturans innehåll är bestämt i lag

Hur en kreditfaktura ska utföras är bestämt i mervärdesskattelagen (1994:200). En kreditfaktura ska ha ett fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska även framgå vilket belopp som ska korrigeras och med hur mycket. Dessutom ska momsen specificeras på olika momssatser enligt den tidigare utfärdade fakturan samt vilken nedsättning som ska ske.

Kreditfakturan urfärdas i stort sett på samma sätt som en vanlig faktura med skillnaden att beloppet står som negativt och texten “Att betala” är utbytt till ”Er tillgodo”.

Att bokföra kreditfakturor

Eftersom en kreditfaktura kvitterar ut den ursprunliga fakturan ska den därför bokföras på precis motsatt sätt från hur den ursprungliga försäljningsfakturan bokförs. Om fakuran är momspliktig ska även momsen korrigeras.

Kreditfaktura på engelska

credit note

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.