Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Kostpris – Vad är ett kostpris?

Ett kostpris är en varas inköpspris plus dess omkostnader utan eventuell vinst

I e-conomic bokföringsprogram beräknas kostpriset systematiskt genom vägd genomsnittsberäkning. Läs mer i vår e-copedia.

Kostpriset är grundpriset

Kostpris är det pris på en vara innan eventuell vinst har lagts på och kallas ibland självkostnadspris. De kostnader som ingår i kostpriset är priset för varan, frakt, montering, tull, försäkring etc. Om en företagare erbjuder rabatter på varan ska dessa dras från priset.

Kostpris för självproducerade varor

Om det är en själv som producerar varan så är kostpriset den kostnad som det innebär att producera varan. Då kommer kostnader så som inköp av råvaror och kostnader som gäller själva produktionen så som ström, arbetskraft och så vidare medräknas i kostpriset.

Kostpris på varor som köps in

Om varan köps in är det bland annat priset och frakt minus eventuella rabatter och vinster som utgör varans kostpris. Detta är också likvärdigt med intäktskostnad i vissa sammanhang.

Kostpris på engelska 

cost price

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.