Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Konsumentprisindex (KPI) – Vad är konsumentprisindex?

Konsumentprisindex är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån av privata konsumtionsvaror

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

Konsumentprisindex har tre användningsområden

Konsumentprisindex (KPI) övergripliga uppgift är att mäta den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror och beräknas månadsvis av SCB, Statistiska Centralbyrån. KPI har även andra användningsområden som kan delas in i tre underkatergorier:

  • Mätning av inflationsutvecklingen
  • Mätning av kompensationer vid exempelvis pensioner och återbetalning av studiemedel
  • Deflatering, alltså omräkna värdebelopp från löpande till fasta priser.

​Hur konstrueras ett prisindex?

När ett prisindex konstrueras sker det i två steg. Det första steget består av att en så kallad “varukorg” definieras, det vill säga varor och tjänster som ett hushåll konsumerar under en månad. Detta görs av SCB varje månad och varukorgen bör innehålla samma typ av varor och tjänster varje gång den samlas in. Därefter jämförs priset på varukorgen med tidigare varukorgar, vartefter förändringen står som grund för konsumentprisindexet.

Konsumentprisindex och inflation

Konsumentprisindex används i direkt relation till ett lands inflation. Detta görs genom att använda följande formel:

((Index december 2014 - Index december 2013) / Index december 2013) x 100

Konsumentprisindex på engelska

consumer price index

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.