Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Kassaregister – Vad är ett kassaregister?

Ett kassaregister används för registrering av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning med syfte att skydda seriösa företagare

I e-conomic har du möjlighet att arbeta med en enkel kassabok eller flera kassaböcker parallellt. Prova e-conomic bokföringsprogram med en gång.

Vad är ett kassaregister?

Säljer ett företag varor eller tjänster mot kontant betalning, betalning med kontokort eller betalning med presentkort eller liknande, är det enligt regelverket för kassaregister tvunget att ha ett certifierat kassaregister. Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande utrustning som registrerar den försäljning av varor och tjänster som sker mot kontant betalning. Syftet med kravet på kassaregister är att skydda seriösa företagare mot konkurrens från oseriösa företag. Företag som är skyldiga enligt lag att ha ett kassaregister ska anmäla det till Skatteverket.

Även de som bedriver torg- och marknadsförsäljning är skyldiga att ha ett kassaregister.

Vilka krav ska ett kassaregister uppfylla?

Ett kassaregister ska vara certifierat för att godkännas av Skatteverket. Följande är krav för att få en certifiering:

  • Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat
  • Kassaregistret måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet.
  • Registreringarna i kassaregistret ska kunna läsas av och skapa en kontrollkod.

Finns det undantag?

Även om ditt företag omfattas av lagen för kassaregister kan du söka om undantag från skyldigheten att ha kassaregister. Oftast handlar det om att företagaren har ett kassaregister men inte uppfyller kraven för certifiering. Skatteverket beviljar endast undantag om företagaren kan försäkra att det finns underlag. Köpet ska därför fortfarande registreras och ett kvitto ska alltid erbjudas.

Kassaregister på engelska 

cash register

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.