Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Kapitalomsättningshastighet – vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättninghastigheten visar hur stor omsättning varje investerad krona resulterar i

Du kan enkelt skapa nyckeltalsrapporter med e-conomic bokföringsprogram. Läs om hur du kommer i gång i vår e-copedia.

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett mått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen. Ju högre kapitalomsättningshastighet, desto mindre bundet kapital har företaget. För att öka kapitalomsättningshastigheten och därmed minska det bundna kapitalet, är det enklaste att minska varulagret.

Kapitalomsättningshastigheten används för att göra jämförelser inom det egna företaget samt för jämförelse av företag inom samma bransch.

Hur beräknas kapitalomsättningshastigheten?

Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten ser ut som följande:

Kapitalomsättningshastigheten = omsättning ÷ totalt kapital

Nyckeltalet kapitalomsättningshastighet används med andra nyckeltal

Nyckeltalet kan användas för att räkna ut ett företags räntabilitet, alltså avkastning. Det kan räknas ut genom att multiplicera vinstmarginalen med kapitalomsättningshastigheten.

Kapitalomsättningshastigheten används även i den så kallade du Pont-modellen, som visar på hur olika faktorer påverkar kapitalomsättningshastigheten och
vinstmarginalen genom ett räntabilitetssamband, vilket kan härledas från räntabilitetsformeln.

Kapitalomsättningshastighet på engelska

capital turnover rate

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.