Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Kapital – Vad är kapital?

Kapital är ett företags resurser

Med e-conomic bokföringsprogram kan du enkelt utforma nyckeltalsrapporter. Prova e-conomic gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet och alla dess funktioner med en gång.

Kapital finns i olika former

Kapital är ett företags resurser. Det är alltså det som används i en företags verksamhet, så som maskiner och annan utrustning. Kapitalet ägs ofta av företaget men innebär också sådan utrustning, lokaler, maskiner och annat som hyrs in och kan tänkas användas i verksamheten.

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital: Realkapital är fysiska objekt så som utrustning och varulager
  • Finansiellt kapital: Finansiellt kapital är pengar och deras placering
  • Humankapital: Humankapital är den kunskap, skicklighet och kompetens som företagets medarbetare besitter
  • Immateriellt kapital: Immateriellt kapital är tillgångar så som patent, varumärken och goodwill.

Kapital används i nyckeltal

Inom företagsekonomin används ofta nyckeltal för att se hur det går för ett företag. De används främst i de fall då det inte räcker med att titta på ett företags resultat i bokslutet. Många av nyckeltalen bygger på kapitalet. Några exempel på dessa är eget kapital, sysselsatt kapital och justerat eget kapital. Även räntabilitet och avkastning bygger på kapitalet, och är mått på hur lönsamt ett företag är.

Kapital på engelska

capital

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.