Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Justerat eget kapital – Vad är justerat eget kapital?

Justerat eget kapital är ett företags beskattade egna kapital

e-conomic är ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmets alla fördelar och funktioner gratis i 30 dagar.

Justerat eget kapital är ett nyckeltal

Nyckeltalet justerat eget kapital kan i vissa fall passa bättre som mått för att mäta ägarnas eget kapital än nyckeltalet eget kapital. Det är för att det i vissa fall finns obeskattade reserver i företaget. Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen. När företaget sedan tar med dessa i resultaträkningen ska ett skatteuttag göras. Därför ska det justerade egna kapitalet beräknas minus den skattesats som för tillfället gäller.

Justerat eget kapital används ofta även vid aktievärdering. Måttet kallas då för justerat eget kapital per aktie.

Hur beräknas justerat eget kapital?

Formeln för att beräkna justerat eget kapital är som följande:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver)

Observera att skattesatsen kan förändras från år till år.

Justerat eget kapital på engelska

adjusted equity

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.