Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Juridisk person – Vad är en juridisk person?

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person

e‑conomic bokföringsprogram täcker alla bolagsformer och bokföringsbehov. Prova e‑conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

En juridisk person har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.

Juridisk person skyddar inte ägarna helt

Det finns många fördelar med att ha en företagsform som är en juridisk person, då det är företaget som har ansvar för företagets åtaganden. Skyddet är dock inte absolut och om den juridiska personen finner sig själv i en rättslig situation (ex. gällande en stor skuld) kan en domstol besluta att det är personerna bakom företaget som bär ansvarsskyldighet. Det kallas för ansvarsgenombrott och innebär att ägarna eller andra fysiskt ansvariga personer måste betala skulden, trots att den officiellt hör till företaget eller bolaget.

Juridisk person enligt svensk rätt

Exempel på juridiska personer i Sverige är:

 • svenska staten
 • landsting
 • kommuner
 • aktiebolag
 • handelsbolag
 • kommanditbolag
 • ekonomiska föreningar
 • bostadsrättsföreningar
 • stiftelser
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • erkända arbetslöshetskassor
 • dödsbon
 • konkursbon.

Juridisk person på engelska

legal person

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.