Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Ingående balans – Vad är ingående balans?

Ingående balans är de belopp som bokförs i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på balanskontona

Du kan enkelt skapa din balansrapport i e‑conomic bokföringsprogram. Vår e‑copedia förklarar hur du registrerar ingående balanser.

Ingående balans vid nytt räkenskapsår

Den ingående balansen (IB) visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår. Ingående balans utgörs av de belopp som bokförs i början av året som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. En balansrapport ger en överblick över företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).

Registrering av ingående balans

Värdena för ingående balans hämtas från den utgående balansen i balansräkningen per sista dagen för föregående räkenskapsår. Detta betyder att den utgående balansen för år 1 blir den ingående balansen för år 2. Använder du BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt, eller standardkontoplanen i e-conomic bokföringsprogram, innebär det saldot på kontona 1000–2999.

Med standardiserade SIE‑filer kan du överföra verifikat mellan olika bokföringsprogram. Det gör det enkelt att importera ingående balans och exportera utgående balans när du väljer att byta bokföringsprogram.

För nystartade företag

I ett nystartat företag registreras ingen ingående balans eftersom det ännu inte existerar någon utgående balans. Startkapitalet i exempelvis ett nystartat aktiebolag (aktiekapital) ska inte bokföras som ingående balans, eftersom det inte är en summa som förts över från föregående räkenskapsår.

Ingående balans på engelska

opening balance

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.