Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Immateriell tillgång - Vad är en immateriell tillgång?

En immateriell tillgång är en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är ett fysiskt föremål. Det kan t.ex. vara licensrättigheter, goodwill och patent

e-conomic bokföringsprogram täcker behovet för alla bolagsformer och bokföringsbehov, även för enskilda firmor. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

Inom ekonomi avser immateriella rättigheter som avser förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål som t.ex. licensrättigheter, goodwill och patent. Immaterialrätten består av fyra områden patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Immateriella tillgångar kan finnas på ett fysiskt föremål som t.ex. musik på en CD-skiva eller ett dokument. En förförmögenhetsrätt delas in i om den är materiell eller immateriell beroende på vad som har störst förmögenhetsvärde.

En immateriell förmögenhetsrätt kallas även intellektuell förmögenhetsrätt och är ett rättsligt anspråk på att ensam förfoga över det intellektuella verket. Det betyder att rättighetshavaren har en form för förmögenhetsrätt, vilket betyder att rättighetshavaren har rätt att t.ex. framställa kopior eller att använda ett varumärke i marknadsföringssyfte.

Vem utfärdar patent?

I Sverige är det Patent och registreringsverket (PRV) som utfärdar patent enligt patentlagen. PRV är även den myndighet i Sverige som har ansvar för området industriell egendom. PRV ger ut tidningen Patenttidningen med en förteckning över nya patent. Justitiedepartementet är den myndighet som har ansvar för området upphovsrättsfrågor.

Internationell immaterialrätt

På internationell nivå finns organisationen World intellctual property organization (WIPO) som är ett fackorgan inom FN, som har som uppgift att skydda intellektuell egendom över hela världen och främja ett samarbete mellan länderna. WIPO bedriver ett nära samarbete med Världshandelsorganisationen (WTO).

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.