Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Huvudbok – Vad är en huvudbok?

En huvudbok är en lista över ett företags affärshändelser presenterad i systematisk ordning, dvs. sorterade efter konto

e-conomic är Europas ledande online bokföringsprogram och perfekt för dig som ska starta företag. Prova programmet gratis i 30 dagar och bekanta dig med programmets alla funktioner.

I huvudboken sorteras företagets affärshändelser efter konto

Huvudbok och grundbok är begrepp inom redovisning som relaterar till ett företags bokföring. Ett företag måste löpande registrera sina affärshändelser i både en grundbok och i en huvudbok, vilka kan förklaras som listor där affärshändelserna presenteras och sparas.

I huvudboken ställs bokföringsposterna upp efter i vilket konto i kontoplanen de registrerats. Det betyder att huvudboken följer kontoplanen och är strukturerad i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först. Huvudboken används ofta för olika slag av kontoavstämningar och eftersom den ger en överskådlig överblick över de olika kontona är det därför som regel till den man går om man upptäckt felaktigheter i bokföringen. I huvudboken avläses ofta ställningen på företagets balanskonton och saldona på företagets resultatkonton.

Grundbokföring och huvudbokföring

Enligt lag ska företagets samtliga affärshändelser noteras som bokföringsposter både i grundboken och i huvudboken. Inom redovisningen skiljer man nämligen mellan grundbokföring och huvudbokföring, trots att grundboken och huvudboken innehåller samma information. Skillnaden är att grundboken är strukturerad i kronologisk ordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är organiserad i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

Bokföringsskyldighet

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten omfattar enligt 5 kap. 1 § 1 st. bland annat att

"Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat."

Använder företaget sig av ett bokföringsprogram sker huvudbokföringen automatiskt när posterna registreras i grundboken.

Huvudbok på engelska

general ledger

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.