Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Förskottsbetalning – Vad är förskottsbetalning?

En förskottsbetalning är en betalning för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har utförts

e-conomic är Europas ledande bokföringsprogram och perfekt för små och medelstora företag. Prova programmet gratis i 30 dagar och bekanta dig med programmets alla funktioner.

En förskottsbetalning innebär en utbetalning i förhand

En förskottsbetalning innebär att kunden har betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. Det betyder i sin tur att mottagaren av förskottsbetalningen, till exempel ett företag, har en skuld till kunden i form av varor som inte har levererats eller arbeten som inte har utförts. Av den anledningen ska en förskottsbetalning från en kund redovisas som en skuld i balansräkningen. När varorna har levererats eller tjänsterna har utförts så omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen.

Varför förskottsfakturerar företag?

Ett företag kan välja att kräva en förskottsbetalning av en kund om kunden har låg kreditvärdighet. Likaså kan ett företag av säkerhetsskäl vilja erhålla förskottsbetalning när det gäller projekt som kräver stora investeringar eller sträcker sig långt fram i tiden.

Förskottsfakturor och andra underlag för förskottsbetalning

Underlaget för en förskottsbetalning kan vara en preliminär faktura eller en vanlig kundfaktura. Företaget kan även skicka en betalningsuppmaning till en kund som ska förskottsbetala och sedan skicka ett kontantkvitto till kunden för att bekräfta att betalningen har tagits emot.

Hur fungerar det med momsredovisning vid förskottsbetalning?

Utgående moms ska redovisas när en förskottsbetalning erhålls oavsett om företaget tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden (bokslutsmetoden) för momsredovisningen. Gäller förskottsbetalningen en leverantörsfaktura som betalats i förskott, gäller på samma sätt att den ingående momsen ska redovisas när förskottsbetalningen till leverantören genomförs. Det är alltså betalningsdagen som styr momsredovisningen, inte faktureringsdagen. Säljaren respektive köparen redovisar momsen i den period betalningen tas emot respektive erhålls. En förskottsbetalning är inte en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen. Intäkten uppstår i stället först när arbetet som förskottsbetalningen avser har utförts.

Så bokförs en förskottsbetalning

Härunder visar vi exempel på hur du kan bokföra förskottsbetalnignar och förskottsfakturor vis olika momsperioder.

Bokför en förskottsbetalning där leverans sker i samma momsperiod

Har du erhållit en förskottsbetalning på 10 000 kr för försäljning med 25 % moms för varor eller tjänster som kommer att levereras under innevarande momsperiod kan du bokföra din förskottsbetalning på följande sätt. Processen förutsätter att du har skapat ett kontantkvitto till kunden med bekräftelse på betalningen.

Förskottsbetalningen bokförs

Konto Kontonamn Debet Kredit 
1930Bankkonto 10000   
2420Förskott från kunder 10000

Försäljningen bokförs när leveransen sker

Konto Kontonamn Debet Kredit 
3051Försäljning varor 25 % moms 8000
2611Utgående moms 25 % 2000
2420Förskott från kunder10000 

Bokför en förskottsbetalning där leverans sker i annan momsperiod

Om du har erhållit förskottsbetalning på 10 000 kr för försäljning med 25 % moms för varor eller tjänster som inte kommer att levereras under innevarande momsperiod kan du bokföra din förskottsbetalning på följande sätt. Även i detta fall förutsätts det att du har skapat ett kontantkvitto till kunden med bekräftelse på betalningen.

KontoKontonamnDebetKredit
1930Bankkonto10000 
3051Försäljning varor 25 % moms 8000
2611Utgående moms 25 % 2000
3090Justering förskott ej mom8000 
2420Förskott från kunder 8000

Bokför en förskottsfaktura där leverans sker i annan momsperiod

Vill du i stället bokföra en förskottsfaktura med samma förutsättningar som ovan kan den bokföras så här.

KontoKontonamnDebetKredit
1510Kundfordringar10000 
3051Försäljning varor 25 % moms 8000
2611Utgående moms 25 % 2000
3090Justering förskott ej moms8000  
2420Förskott från kunder 8000

Bokför inbetalning av förskottsfaktura

KontoKontonamnDebetKredit
1930Bankkonto 10000 
1510Kundfordringar 10000

Kom ihåg att detta bara är exempel. Är du osäker hur du ska bokföra rekommenderar vi att du kontaktar din redovisningskonsult eller revisor.

Förskottsbetalning på engelska

advance payment; payment in advance

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.