Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Företagsform – Vad är företagsform?

Företagsform är den form ett företags drivs i vilken väljs när företaget startas

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

Företagsform väljs när företaget startas

Innan du startar företag ska du välja vilken företagsform du vill driva din verksamhet i. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på om du ska starta ensam eller med flera, vilka förutsättningar som finns och vilket typ av verksamhet du ska driva. De olika företagsformerna fungerar på olika sätt. Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna.
 

AktiebolagHandelsbolagEnskild näringsv.Ekonomisk för.
Minsta ägarinsats50 000001
Juridisk personJaJaNejJa
SkattesubjektJaNejNejNej

Alla företag måste registreras

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag måste registreras hos Skatteverket och Bolagsverket. En enskild näringsverksamhet ska registrera sin firma hos Skatteverket och i vissa fall även hos Bolagsverket. Oavsett företagsform måste alla nya företag ansöka om F-skatt.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet passar dig som vill driva din verksamhet ensam. En enskild näringsverksamhet drivs av en enskild näringsidkare och är till skillnad mot de andra företagsformerna inte en juridisk person. Det ställs inget krav på startkapital, men näringsidkaren ansvarar personligen för avtal som ingås och för företagets skulder. Det är ditt personnummer som används som företagets organisationsnummer.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag (HB) eller kommanditbolag (KB) är bra alternativ om ni är minst två personer som ska starta företaget tillsammans. Det finns inget krav på startkapital för någon av företagsformerna. För handelsbolag gäller att bolagsmännen är personligen och solidariskt ansvariga för företagets avtal och skulder. För kommanditbolag gäller att minst en person måste vara obegränsat ansvarig för företagets skulder, medan övriga enbart ansvarar för det begränsade kapital som de har satt in i bolaget. Både handelsbolag och kommanditbolag betraktas som juridiska personer.

Aktiebolag

Ett aktiebolag (AB) kan startas av en eller flera personer. Kapitalkravet för att få starta aktiebolaget är 50 000 kronor. Aktiebolaget är en egen juridisk person och betalar inkomstskatt, så kallad bolagsskatt, med 22 procent på sin vinst. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är som huvudregel begränsat till aktiekapitalet.

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer eller företag. I en ekonomisk förening begränsas medlemmarnas ansvar till det kapital som satsats i föreningen. Storleken på insatsen som varje medlem ska betala varierar från en krona och uppå eftersom det är upp till varje förening att själv bestämma hur stor insats som krävs. Föreningens syfte ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna måste vara delaktiga i verksamheten. Föreningen företräds av en styrelse.

Företagsform på engelska

type of company; type of business

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.