Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Finansiell benchmarking – Vad är finansiell benchmarking?

Finansiell benchmarking syftar på processen att jämföra företagets verksamhet mot andras i syfte att förbättra företagets verksamhet

I vårt hjälplexikon e-copedia kan du få hjälp och tips till e-conomic genom alla våra hjälpartiklar och hjälpfilmer. 

Benchmarking handlar om att jämföra

Finansiell benchmarking, eller bara benchmarking, är ett begrepp inom ekonomistyrningsområdet. På svenska kallas benchmarking för riktmärkning, prestandajämförelse eller prestandamätning. Benchmarking handlar om att göra jämförelser mellan sin egen verksamhet och andras i syfte att lära och inspireras av andra och därmed förbättra den egna verksamheten. Benchmarking kan ske mot andra företag eller mot delar av det egna företaget. 

Syftena med benchmarking

Syftena med benchmarking kan vara många. Genom benchmarking kan ledningen och/eller medarbetarna få information om hur företaget ligger till i jämförelse med andra företag. Syftet kan även vara att finna potential till kostnadsbesparingar och effektiviseringar, att söka nya idéer och att visa för externa intressenter hur verksamheten ligger till och fungerar.

Två användningsområden för benchmarking

Två viktiga användningsområden där benchmarkinginformation kan användas är prestationsmätning och processtyrning. Inom prestationsmätning kan benchmarkinginformationen användas för att sätta upp prestationsmål, och inom processtyrning kan benchmarking användas när företaget vill förbättra den egna verksamheten.

Tre typer av benchmarking

Det finns flera olika typer av benchmarking, där de tre vanligaste är: 

  • Intern benchmarking: jämförelser mellan olika avdelningar eller enheter inom ett företag.
  • Konkurrensinriktad benchmarking: jämförelse av prestation eller processer gentemot företagets konkurrenter. 
  • Funktionsinriktat benchmarking: jämförelser gentemot en bransch eller viss industri. 

Benchmarking på engelska

benchmarking

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.