Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Fastighetsskatt – Vad är fastighetsskatt?

Fastighetsskatt betalas för fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag och passar alla bolagsformer. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

Statlig fastighetsskatt

Ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala statlig fastighetsskatt. För småhus- och ägarlägenhetsenheter är fastighetsskatten 1,0 procent av taxeringsvärdet, och för hyreshusenheter 0,4 procent av taxeringsvärdet. Det är fastighetens taxeringsvärde som ligger till grund för skatten. Taxeringsvärdet bestäms genom en fastighetstaxering, och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde.

Fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift?

Skatteverkets beslut om fastighetstaxering avgör om kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt ska betalas för en fastighet. Från och med den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder. Statlig fastighetsskatt ska fortfarande betalas för obebyggda tomter och för bostadsbyggnader som håller på att byggas.

Nybyggnationer är undtagna fastighetsavgift

Ägare till nybyggda bostadshus behöver inte betala fastighetsavgiften. Har ditt hus värdeår 2011 eller tidigare får du ingen fastighetsavgift de första fem åren, och du betalar sedan halva avgiften följande fem år. Har ditt hus värdeår 2012 eller senare betalar du ingen fastighetsavgift i 15 år, men därefter betalar du hel avgift.

Vem ska betala skatten eller avgiften?

För både fastighetsskatten och fastighetsavgiften gäller att de ska betalas för ett helt kalenderår och av den eller de som äger fastigheten. Den som står som ägare till fastigheten den 1 januari ett visst år ska betala skatten eller avgiften för hela det kalenderåret.

Fastighetsskatt på engelska

property tax

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.