Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Fakturering – Vad är fakturering?

Fakturering är att skicka ut ett dokument, antingen fysiskt eller elektroniskt, med betalningskrav för varor eller tjänster till en kund

Med e-conomic bokförings- och faktureringsprogram kan du enkelt klara av all din fakturering. Prova programmet gratis i 30 dagar och få tillgång till alla funktioner på en gång.

Vad innebär det att fakturera?

Alla näringsidkare är skyldiga att utfärda en faktura då en vara eller tjänst sålts till en kund, oavsett storleken på beloppet. Faktureringen är reglerad av mervärdeskattelagen, där huvudregeln är att fakturering ska ske vid all momspliktig försäljning.

När gäller faktureringsreglerna?

Reglerna gäller vid försäljning av varor och tjänster inom Sverige, vid försäljning av varor till ett annat EU-land, vid export av varor och tjänster samt vid försäljning av varor och tjänster som omsätts i ett annat EU-land där köparen är skyldig att betala momsen.

Vissa faktureringsregler är mer specifika och kan innehålla undantag. För att se en full lista över alla regler och undantag hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Hur ska en faktura se ut?

En faktura har vissa komponenter som den måste innehålla. Det är datumet då fakturan utfärdades, ett unikt löpnummer, säljarens momsregistreringsnummer och köparens momsregistreringsnummer om denne har omvänd skattskyldighet. Fakturan ska även innehålla namn och adress till både säljaren och köparen, vad det är för typ av vara eller tjänst som fakturan avser, samt vilket datum som produkten eller tjänsten såldes och nyttjades.

Det finns även bestämmelser för hur betalningen ska ske på fakturan. Om betalningsdatumet är ett annat än fakturadatumet, det vill säga om den ska betalas i förskott eller a conto, ska detta anges. Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag och eventuella rabatter ska också stå med, samt aktuell skattesats och moms som ska betalas, så länge det inte är en momsfri försäljning som avses. Om det är köparen som ställer ut fakturan till säljaren ska “självfakturering” anges.

Andra typer av fakturor

Om beloppet på fakturan inte överstiger 4000 kronor eller om det är svårt att utforma en vanlig faktura på grund av exempelvis tekniska förutsättningar och administrativ praxis, kan en så kallad förenklad faktura utfärdas. I en sådan behöver bara fakturadatum, namn och adress på säljaren, vilken typ av vara eller tjänst som fakturan avser samt vilken moms som kunden ska betala anges.

En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig faktura som har varit felaktig. Den kan även kallas för omvänd faktura, minusfaktura eller kreditnota. En sådan måste utfärdas om den ursprungliga fakturan inte ska betalas eller om den var felaktig.

Fakturering på engelska

billing; invoicing

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.