Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Enskild firma – Vad är enskild firma?

Enskild firma är en företagsform som drivs av en enskild näringsidkare

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag och passar alla bolagsformer. Prova programmet gratis i 30 dagar utan bindningstid och få tillgång till alla funktioner på en gång.

Enskild firma drivs av en enskild näringsidkare

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma. Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

Enskild firma är inte en juridisk person

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Skatter och avgifter för enskild firma

En enskild firma måste registreras och godkännas för företagsskatt, så kallad F-skatt. Företaget ska även betala preliminärskatt, och är själv ansvarig för att beräkna och betala in skatten löpande under året. Det är preliminärskatten som ligger till grund för det slutgiltiga skattebeskedet, och ska betalas in med lika stora belopp varje månad.

Enskilda firmor är även skyldiga är betala sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Dessa egenavgifter betalas på inkomst av den aktiva näringsverksamheten och beräknas på företagarens nettointäkt, alltså det överskott som verksamheten har. Därefter görs en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna från året. Som regel räknas 25 procent av vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter som företagaren ska betala.

Skillnader mellan olika företagsformer

  Aktiebolag  Handelsbolag  Enskild firma  Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
 
0
 
0
 
0
Juridisk person
Ja
 
Ja
 
Nej
 
Ja
Skattesubjekt
Ja
 
Nej
 
Nej
 
Nej

Enskild firma på engelska

sole proprietorship: sole trader

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.