Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Ekonomisystem – Vad är ett ekonomisystem?

Ett ekonomisystem är ett system för lagring och hantering av företagets data

I vårt hjälplexikon e-copedia kan du lära dig mer om hur ett bokföringsprogram fungerar och få all den hjälp du behöver.

Ett ekonomisystem lagrar företagets data   

Ett ekonomisystem är ett system för lagring, hantering och rapportering av företagets data. Datan som samlas i systemet är information om verksamhetens transaktioner och övriga upplysningar. Det finns många olika typer av ekonomisystem som fungerar på olika sätt, men det är vanligt att du kan göra din bokföring, fakturering, orderhantering samt upprätta din kund- och leverantörsreskontra i systemet. Ett ekonomisystem kallas ibland även affärssystem, ekonomiprogram, redovisningssystem eller bokföringsprogram.

Syftet med ett ekonomisystem 

Ekonomisystemet samlar och strukturerar all data på samma ställe, vilket gör den lättillgänglig för företagets medarbetare. Syftet med ett ekonomisystem är att effektivisera många av företagets processer. I en del system kan din revisor eller redovisningskonsult ha tillgång till systemet, vilket möjliggör flexibilitet i arbetet med företagets bokföring. Ett ekonomisystem har ofta en viktig roll vid avstämning, och resultaten och rapporterna som kan tas fram ur systemet används i många fall som underlag för viktiga beslut.

Ekonomisystem online

Det blir allt vanligare att företagare såväl som redovisningskonsulter väljer att använda sig av webbaserade ekonomisystem, så kallade molnbaserade ekonomissystem eller ekonomisystem online. För webbaserade ekonomisystem betalas ofta en abonnemangskostnad, och programmet ligger på internet (i molnet) i stället för på företagets egna hårddiskar.

Ekonomisystem på engelska

accounting system 

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.