Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Ekonomisk förening – Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en företagsform som medlemmarna deltar i och kan dra nytta av

e-conomic är ett bokföringsprogram online som passar alla bolagsformer, även ekonomiska föreningar. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

En ekonomisk förening har aktiva medlemmar

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Att skapa en ekonomisk förening

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

Fördelar med en ekonomisk förening

Genom att medlemmarna aldrig kan förlora mer än det kapital som de själva har satt in i företaget är det en säker företagsform som bejakar medlemmarnas intresse. Den är öppen för alla som vill bli medlemmar och är en demokratisk företagsfrom eftersom alla medlemmar har en röst och ett visst ansvar. Dessutom får en ekonomisk förening tillämpa brutet räkenskapsår.

Skillnader mellan olika företagsformer

  Aktiebolag  Handelsbolag  Enskild firma  Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
 
0
 
0
 
0
Juridisk person
Ja
 
Ja
 
Nej
 
Ja
Skattesubjekt
Ja
 
Nej
 
Nej
 
Nej
        

Ekonomisk förening på engelska

business association 

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.