Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Dubbel bokföring – Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är att bokföra en affärshändelse två gånger

e-conomic är ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmet gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

Dubbel bokföring är det vanligaste bokföringssystemet

Ekonomisystemet kallas för dubbel bokföring eftersom varje affärshändelse förs in på två konton med samma belopp. Systemet härstammar från 1400-talets Italien och kallas därför ibland för italiensk bokföring.

I dubbel bokföring används debet och kredit som utgör varsin sida av ett bokföringskonto. Detta för att lättare kunna hålla reda på vad som händer med olika affärshändelser. Om en bokföringspost bokförs i debet på ett konto, ska det också bokföras i kredit på ett annat konto.

Hur används dubbel bokföring i praktiken?

Anta att en kund har köpt en vara och betalat kontant. Inbetalningen, alltså beloppet som kunden har betalat, bokförs på tillgångskontot 1910 (kassa) i debet. Samma belopp förs sedan in på intäktskonto 3001 (försäljning inom Sverige med 25 % momssats) i kredit. Alltså ökar beloppet på debet och minskar i kredit.

Dubbel bokföring på engelska

double entry accounting

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.