Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Debiteringsgrad – Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgraden visar debiterade timmar i förhållande till tillgängliga timmar

e-conomic är ett komplett, webbaserat bokföringsprogram som är optimalt för dig som driver företag. Du kan prova programmet i 30 dagar helt gratis och utan bindningstid.

Debiteringsgrad är ett nyckeltal för tjänsteföretag

Debiteringsgrad (även beläggningsgrad) är ett nyckeltal som ofta används av tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid. Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande. Andelen debiterad tid i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas debiteringsgrad.

Debiteringsgraden kan mätas individuellt eller totalt

Debiteringsgraden kan mätas på individuell nivå eller för hela företaget. Debiteringsgraden påverkar företags resultat och det är därför av största vikt att ha koll på var debiteringsgraden ligger och hur måttet utvecklas. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster och generellt sett är ett högt tal bättre än ett lågt tal.

Formel för debiteringsgraden

För att beräkna debiteringsgraden divideras den debiterbara tiden, alltså den direkta tiden, med den totalt arbetade tiden. Förhållandet uttrycks i procent.

Debiteringsgrad = Debiterbar tid/Totalt arbetad tid

Ett exempel:

Ett företag har under året debiterat 2 600 timmar. Antalet tillgängliga timmar var 3 400. Företagets debiteringsgrad var under året 76,47 %.

Debiteringsgrad på engelska

chargeability

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.