Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Brutto – Vad innebär brutto?

Brutto innebär ett värde eller en summa före avdrag

Med e-conomic sköter du din bokföring löpande. När du tecknar ett avtal får du tillgång till ett komplett program med bokföring, fakturering och rapportering. Dessutom är supporten alltid gratis.

Ordet brutto som begrepp

Termen brutto hänvisar till ett belopp eller annat värde före avdrag. Motsatsen till brutto är netto vilket innebär ett värde eller summa efter avdrag. Termerna brutto och netto används ofta om penningvärden och inom handel, ekonomi och närliggande områden.

Termerna brutto och netto härstammar från latinet

Båda orden har sitt ursprung i latinet. Brutto kommer från latinets brutus, vilket kan betyda "tung", "dum" eller "klumpig" . Ordet blev till brutto i italienskan vilket används i betydelsen "rå" eller "smutsig". Även ordet netto härstammar från latinets nitidus, som betyder "skinande" eller "vacker". I italienskan används ordet netto, vilket betyder "ren".

Bruttolön

En vanlig och i vardagen ofta förekommande term är bruttolön. I ett samtalsämne där löner kommer på tal är det i de flesta sammanhang bruttolönen man refererar till. Bruttolön är lönen innan skatten dras, medan nettolön är lönen efter avdrag för skatt.

Bruttovinst

Inom företagsvärlden är nyckeltalet bruttovinst vanligt förekommande. Bruttovinst kan definieras på flera sätt. Den allmänna betydelsen för bruttovinst är att bruttovinsten utgörs av vinsten utan avdrag för indirekta kostnader.

I handelsföretag refererar bruttovinst till skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, och i industriföretag menar man med bruttovinst vanligen försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader. Nettovinst innebär den vinst som finns kvar efter avdrag för alla kostnader.

Ordet brutto i andra sammanhang

Begreppet brutto kan användas i flera andra sammanhang. Nedan följer några exempel:

  • Bruttovikt: En varas vikt inklusive förpackning och emballage eller ett fordons vikt inklusive aktuell last.
  • Bruttonationalprodukt: Mått på en nations totala ekonomiska aktivitet under en viss period.
  • Bruttonationalinkomst: Mått på de totala inkomster som genereras av ett lands permanent bosatta befolkning under en viss period.

Brutto på engelska

gross

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.