Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Brutet räkenskapsår – Vad är brutet räkenskapsår?

Ett brutet räkenskapsår är ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret

I vår e-copedia kan du läsa mer om hur du ställer in ett nytt räkenskapsår.

Brutet räkenskapsår följer inte kalenderåret

Vissa räkenskapsår följer inte det vanliga kalenderåret. Om en verksamhet har ett sådant räkenskapsår kallas det för brutet räkenskapsår. De verksamheter och bolag som får tillämpa brutet räkenskapsår är aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar samt handelsbolag med endast juridiska delägare. Andra bolagsformer, så som enskilda näringsidkare och kommanditbolag får inte ha brutet räkenskapsår om inte Skatteverket har gett särskilt tillstånd.

Ett brutet räkenskapsår omfattas av 12 månader och måste börja den första dagen i månaden och avslutas den sista dagen i månaden.

Verksamheter som är säsongsbundna, så som exempelvis rörelser som bedriver skidorter och jordbruk, kan ha brutna räkenskapsår eftersom det underlättar översikten över räkenskaperna.

Brutet räkenskapsår måste godkännas

Om en verksamhet önskar att tillämpa ett brutet räkenskapsår måste detta godkännas av Skatteverket. Undantaget är aktiebolag, ekonomiska föreningar eller handelsbolag med juridiska delägare som inte behöver begära tillstånd om de vill nybildas.

Tillstånd från Skatteverket behövs även i de flesta fall om ett företag önskar att byta från vanligt räkenskapsår till brutet räkenskapsår.

Brutet räkenskapsår på engelska

broken fiscal year

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.