Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Bokföringsbyrå - Vad är en bokföringsbyrå?

Ett företag som hjälper andra företag med redovisningsarbetet.

e-conomic bokföringsprogram gör det enkelt för dig att hitta en revisor eller redovisningskonsult genom vår revisorslista. Börja med att klicka på stad och hitta en revisor eller redovisningskonsult nära dig.

En bokföringsbyrå är ett företag som erbjuder redovisningstjänster till andra företag. Det kan röra sig om alltifrån att registrera fakturor, betalningar och andra verifikationer till att hjälpa till med boksluts- och årsredovisningsarbete.

De vanligaste uppgifterna för en bokföringsbyrå är momsredovisning, skattedeklaration och löneberedning.

Vem kan kalla sig för bokföringsbyrå?

Det finns inga formella krav förknippade med bokföringsbyråer. Därför är det viktigt att kontrollera att den byrå du vänder till har ordentlig och dokumenterad kompetens för de arbeten du vill få utförda.

Organisationerna SRF Konsult och FAR/SRS organiserar bokföringsbyråer och utför auktorisation av redovisningskonsulterna som arbetar på byråerna. Auktorisationen kan i viss mån ses som en kvalitetsstämpel där konsulten som minsta krav har varit aktiv som redovisningskonsult under ett antal år.

Vilket ansvar har bokföringsbyrån?

Det övergripande ansvaret för företagets bokföring ligger alltid hos företaget självt. En del av ansvaret ligger dock även hos bokföringsbyrån som måste följa gällande lagstiftning och rådande praxis.

Ett vanligt uttryck är också att bokföringsbyrån skall följa "god redovisningssed". Det innebär i praktiken att man göra bokföringen på ett sätt som är enkelt för andra att förstå och i enlighet med de normer som FARSRS och SRF tillsammans har tagit fram. Normsystemet kallas för REKO.
 

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.