Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Automatkontering – Vad är en automatkontering?

Ett sätt att automatiskt sköta vissa moment i bokföringen.

I e-conomic bokföringsprogram kan din bankavstämning automatiseras. Vi visar dig hur du enkelt kan göra det i vår e-copedia.

Automatkonteringar är ett sätt att automatiskt sköta vissa moment i bokföringen så att man kan automatisera återkommande rutinbokföringar.

Bokföringsprogram stöder olika typer av automatkonteringar på olika sätt varför man inte entydigt kan definiera hur en automatkontering fungerar generellt.

Den vanligaste automatkonteringen sker med hjälp av så kallade momskoder där momsberäkningen sker med automatik utifrån en fakturas bruttosumma.

Andra vanliga automatkonteringar kan sköta periodiseringar, avskrivningar, lagervärdesbokningar eller beräkningar utifrån kontosaldon.

Vad används automatkonteringar till?

Automatkonteringar kan till exempel handla om att varje månad göra momsavräkning med automatik eller att boka upp sociala avgifter utifrån summan av nettolön och preliminärskatteavdrag. Automatkonteringar kan också användas för sånt som periodiseringar av fiktiva kostnader eller intäkter.

Syftet med automatkonteringar är att underlätta bokföringen genom att automatisera vissa rutinmässiga och återkommande moment. Detta leder till mindre statiskt arbete och sparar såväl tid som pengar.

Viktigt att tänka på om Automatkonteringar

Man måste komma ihåg att skriva ut en bokföringsorder så att man har en verifikation över de automatkonteringar man gjort.

Lagtextens definition av automatkonteringar

BFL 5.kap 3 §: I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.
BFL 5. kap 6 §: För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation.

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.