Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Återtagandeförbehåll – Vad är återtagandeförbehåll?

Återtagandeförbehåll är säljarens rätt att återta en vara om köparen inte fullgjort sin del av köpeavtalet

Med e-conomic får du ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Prova programmet gratis i 30 dagar och få tillgång till hela programmet på en gång.

Återtagandeförbehåll finns till för säljaren

Om en köpare (gäldenär) inte har fullgjort sin del av ett köpeavtal, det vill säga inte betalat för varor och tjänster som köpts, har säljaren (borgenären) ett så kallat återtagandeförbehåll (även kallat ägarförbehåll och återtaganderätt). Det innebär att säljaren kan kräva att köpet återgår och att avtalet bryts. Om en vara redan har levererats utan att betalning har skett, exempelvis när köparen har fått kredit, har säljaren rätt att återta den.

Återtagandeförbehåll i köpeavtalet

Det är viktigt att poängtera att återtagandeförbehåll endast gäller om det står utskrivet i köpeavtalet. Ett köpeavtal är viktigt att upprätta då det ger trygghet både till säljaren och köparen och bidrar till att de kan se vem som har rätt om en tvist skulle uppstå.

Undantag för återtagandeförbehåll

Om köparen har möjlighet att sälja vidare, bearbeta, konsumera eller sammanfoga varan gäller inte återtagandeförbehållet.

Återtagandeförbehåll på engelska

retention of title

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.