Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Arbetsgivaravgifter – Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är de avgifter som en arbetsgivare betalar för sina anställda

Med e-conomic får du ett komplett bokföringsprogram med bokföring, fakturering och rapportering. Med ett webbaserat system slipper du installera något på din dator, och du har tillgång till dina bokföringsdata var du än befinner dig.

En arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter till staten

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

Arbetsgivaravgifter beräknas på den anställdes lön

Arbetsgivaren ska betala in och redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för de anställda till Skatteverket en gång i månaden. Arbetsgivaravgifterna beräknas på den anställdes bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner. Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

Arbetsgivaravgifternas sammansättning

För år 2014 uppgår arbetsgivaravgifterna till 31,42 %. Sammansättningen ser ut enligt följande:

Ålderspensionsavgift 1,17 %
Efterlevandepensionsavgift 4,35 %
Sjukförsäkringsavgift 2,60 %
Föräldraförsäkringsavgift 0,30 %
Arbetsskadeavgift 2,91 %
Arbetsmarknadsavgift 10,21 %
Allmän löneavgift 9,88 %

Arbetsgivaravgifter för unga och äldre

För att göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är arbetsgivaravgifterna halverade för anställda under 26 år. För anställda som fyllt 65 år före årets början betalar en arbetsgivare endast ålderspensionsavgift. Är den anställde född 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren inga arbetsgivaravgifter för personen.

Arbetsgivaravgifter på engelska

employer contributions

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.