Bokföringsordbok från e-conomic

Få svar på vad olika redovisnings- och bokföringsbegrepp betyder

Aktie - Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägare har begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, de kan endast förlora det satsade kapitalet

e-conomic bokföringsprogram täcker alla bolagsformer och bokföringsbehov, även för aktiebolag. Prova e-conomic bokföringsprogram gratis i 30 dagar och få tillgång till hela bokföringsprogrammet med en gång.

Vad är en aktie?

Den som äger en aktie, äger en del av ett aktiebolag. Kostnaden på aktien beror på kapitalinsatsen från dem som har bildat aktiekapitalet i bolaget. Värdet på aktien beror på hur lönsamt företaget är och hur mycket aktiekapital det finns.

Aktieägarna har ett begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, och kan endast förlora vad de har betalat för aktierna. Om bolaget gör vinst får även aktie

Rösträtt

Aktieägarna har rätt att rösta på företagets bolagsstämma. Man brukar skilja på A och B- aktier, vilket betyder vanligast att B-aktien har en tiondel så många röster som A-aktien. Anledningen till uppdelningen är för att ägarna av bolaget vill behålla makten, men samtidigt få in riskkapital.

Vad säger lagboken?

1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§.

2 § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktier av olika slag skall finnas eller kunna ges ut.

En sådan föreskrift skall innehålla uppgift om olikheterna mellan aktieslagen, och antalet eller andelen aktier av varje slag.

 

Behöver du ett bokföringsprogram?

e-conomic gör bokföring och fakturering lite enklare.

Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram.

Vi använder bara dina personuppgifter till att kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter här.